ندا خیرمند

ندا خیرمند – نویسنده، سخنران و مدرس رشد و موفقیت بر اساس قوانین جهان هستی و کوچ شخصی

-نویسنده سه جلد کتاب باورهای ثروت ساز ۱ و ۲ و ۳

-دارای مدرک teacher training course و لایف کوچینگ از موسسه GRS

-دارای مدرک نویسندگی (Writing and copywrithing)

-مستر NLP