کارگاه عزت نفس بالا
50%
تخفیف

5 راهکار عملی برای داشتن عزت نفس بالا

بدون امتیاز 0 رای
25,000 تومان

این کارگاه فرصتی فوق‌العاده است. با توجه به اینکه هر روز آمار ازدواج های ناموفق روبه افزایش است و جوانان در یافتن شریک عاطفی مناسب با خصوصیات خود و جذب آنان دچار مشکل هستند…
بعد از تکمیل فرآیند خرید، لینک فیلمهای کارگاه برای شما فعال می گردد.

25,000 تومان

کارگاه پیش بینی شریک عاطفی با استفاده از قوانین آفرینش هستی

بدون امتیاز 0 رای
25,000 تومان

این کارگاه فرصتی فوق‌العاده است. با توجه به اینکه هر روز آمار ازدواج های ناموفق روبه افزایش است و جوانان در یافتن شریک عاطفی مناسب با خصوصیات خود و جذب آنان دچار مشکل هستند…
بعد از تکمیل فرآیند خرید، لینک فیلمهای کارگاه برای شما فعال می گردد.

25,000 تومان