درباره ی ندا خیرمند

بیزنس کوچ ICF (فدراسیون جهانی کوچینگ)
نویسنده ۴ عنوان کتاب پرفروش (باورهای ثروتساز ۱و ۲ و ۳ وکتاب بیزینسِ کوچینگ )
مشاور بالای ۱۰۰ کسب و کار آنلاین و آفلاین که تونستن فروش خود را در یک ماه تا ۵۰۰ درصد افزایش بدهند

e17731
ارتباط با پشتیبانی
×