مشاوره لایف کوچینگ مدیران

  • 20 دقیقه اول کاملا رایگان میباشد ، درصورت نیاز به ادامه جلسه کوچینگ هزینه به صورت توافقی دریافت میشود